KOZa, kviz općeg znanja: Struktura pitanja

KOZa, kviz općeg znanja, sastoji se od stotinjak pitanja raspoređenih u šest raznovrsnih kategorija. Za sve vas koji dosad nisu imali priliku zaigrati KOZu, ukratko ćemo predstaviti svaku kategoriju kako biste dobili dojam o kakvom je kvizu riječ.

Opći kaos, prva kategorija, sastoji se od 20 pitanja formuliranih na klasičnom pubkvizaškom “pitanje-odgovor” principu. Tekstualna pitanja često su popraćena slikama, audio ili videozapisom. Predviđeno vrijeme za svaki odgovor je 30 sekundi.

15 razloga zašto te mrzim naša je slikovna “A, B ili C” kategorija. Među trima slikama koje ponudimo krije se točan odgovor na postavljeno pitanje. Predviđeno vrijeme za svaki odgovor također je 30 sekundi.

Multimedijalna kaljuža, pak, sastoji se od pet posebno montiranih filmova od 30 sekundi. Kod svakog filma potrebno je paralelno analizirati video, audio i titlove, kao što vidimo na ovoj skici papira za ispunjavanje. Svaki se filmić pušta dva puta.

Čija mama crne brege dere naša je igra asocijacija. Postavimo pet pitanja – točni odgovori na ta pitanja ujedno su i hintovi koji upućuju na jednu stvarnu osobu.

Plimni val je zahtjevna audio-kategorija u kojoj ekipe moraju analizirati jedan dugačak zvučni zapis sastavljen od deset različitih segmenata. Svaki segment, međutim, sve je kraćeg trajanja. Snimka se pušta dva puta.

Točno u podne je brzopotezna, najslabijakarikasta kategorija rezervirana za dvije najuspješnije ekipe na kraju regularnog dijela kviza. Svaka ekipa ima 90 sekundi da ponudi što je više moguće točnih odgovora. Ekipa koja ponudi više točnih odgovora pobjednik je KOZe.

Regularni dio KOZe (dakle, prije finalne kategorije) obično se sastoji od 80 bodova.